21 apr 2016

BREAKING NEWS: ASSCHER PAST WWZ AAN

Minister Asscher heeft vanochtend in een persconferentie een aantal aanpassingen van de Wet wek en zekerheid gepresenteerd. Het kabinet heeft hierover overeenstemming bereikt met de coalitiepartners en de sociale partners. Het totale pakket met arbeidsmaatregelen is vanochtend naar de Tweede Kamer verzonden.

De belangrijkste voorstellen zijn:

  • Afwijking van de ketenbepaling bij cao: voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de tussenpoos in de ketenbepaling bij cao op ten hoogste drie maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke zes maanden.

  • Transitievergoeding na 2 jaar ziekte: werknemers die langdurig ziek zijn houden recht op een transitievergoeding, maar hun werkgever wordt door het UWV gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

Klik hier voor het persbericht, hier voor de kamerbrief, hier voor de brief van de STAR en hier voor het rapport van de verkenner.