04 okt 2016

Nationaal Arbeidsrecht Congres

Nationaal Arbeidsrechtcongres: Het reorganiserend vermogen van het arbeidsrecht in beweging
4 en 5 november 2016, Noordwijk. Meer informatie of inschrijven? www.symposia.cpo.nl
 
Ondernemen anno 2016 betekent handel drijven in een dynamisch markt waarin technologische ontwikkelingen, automatisering, robotisering, disruptive innovation, internet en mondiale concurrentie meer dan ooit veerkracht en flexibiliteit van werkgevers verlangen. Recente voorbeelden zoals het faillissement van V&D, grote reorganisaties bij financiële instellingen en de (voorbereide) doorstart uit faillissement (Small steps en Heiploeg) laten zien welk impact deze dynamiek heeft op de arbeidsorganisatie van de werkgever. Prangende vraag is of de werkgever beschikt over instrumenten de arbeidsorganisatie in pas te laten lopen met al deze marktontwikkelingen. En of werknemersbelangen daarbij door vakbonden en ondernemingsraden voldoende (kunnen) worden behartigd. Welke ontwikkelingen doen zich voor op het terrein van het reorganiserend vermogen van het arbeidsrecht?
 
Diverse actuele themata op het terrein van het reorganiserend vermogen van het arbeidsrecht worden door gerenommeerde sprekers belicht vanuit verschillende invalshoeken, o.a.:

  • WMCO, Wwz en Ontslagregeling;
  • Doorstart uit faillissement, pre-pack, overgang van onderneming en medezeggenschap;
  • Eenzijdige (collectieve) wijziging van arbeidsvoorwaarden;
  • Reorganiseren over de grenzen heen.

De sprekers, afkomstig uit de rechterlijke macht, wetenschap en advocatuur, zullen ieder een of meer prikkelende stelling(en) verdedigen. Zoals gebruikelijk zal er gelegenheid zijn voor discussie tussen de sprekers en de congresgangers en bieden ook de diverse workshops hiertoe voldoende gelegenheid.