08 mei 2018

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op 4 mei 2018 hebben VAAN en de VvA gezamenlijk gereageerd op het ter internetconsultatie voorgelegde wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De WAB is deels te beschouwen als reparatie van de WWZ. Na reparatie blijven echter scheurtjes zichtbaar. De volledige tekst van de notitie van de VAAN-VvA Werkgroep Internetconsultatie WAB kunt u lezen door een klik op deze link.