27 nov 2018

Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans

Op maandag 3 december a.s. houdt de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab). Zoals u weet heeft op verzoek van het Ministerie van SZW de VAAN/VvA werkgroep internetconsultatie Wab reeds uitgebreid schriftelijk gereflecteerd op de Wab. Inmiddels heeft de Raad van State geadviseerd en is het defintieve wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

De vaste commissie heeft voor het rondetafelgesprek een aantal personen en organisaties uitgenodigd. Aan de genodigden, waaronder ondergetekende, is gevraagd een reflectie te geven op de Wab en de vraag te beantwoorden of, en zo ja op welke punten de Wab aanpassing behoeft. 

Ons doel is om bij die reflectie ook de beknopte input van onze leden over de Wab weer te geven. Hierbij roep ik u op een paar korte vragen te beantwoorden. Gezien de korte voorbereidingstijd dienen uw antwoorden uiterlijk op woensdag 28 november a.s. om 16.00 uur bij ons binnen te zijn. 

Link naar enquete