27 feb 2018

VAAN Onder Professoren gaat weer van start

VAAN organiseert jaarlijks drie maal haar programma Onder Professoren. Dit jaar is dat op 10 april, 31 mei en 30 oktober 2018. Alle VAAN leden hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging hiervoor ontvangen. Onder Professoren vindt plaats in Grand Hotel Karel V te Utrecht op loopafstand van het Centraal Station. Adres: Geertebolwerk 1, 3511 XA Utrecht. Parkeren in de Springweggarage. Voor nadere info zie www.karelv.nl


Programma 10 april 2018 
(NB. afwijkend programma i.v.m. de ALV, programma op 31 mei en 30 oktober begint om 09.30 uur)

vanaf 08.30 

uur 

Ontvangst met koffie/thee, registratie en uitreiking cursusmateriaal

09.30 - 10.00

uur

VAAN Algemene Ledenvergadering

10.00 - 11.15

uur 

Eerste ronde parallelsessies Onder Professoren

11.30 - 12.45

uur 

Tweede ronde parallelsessies

12.45 - 13.45

uur 

Lunchbuffet

13.45 - 15.00

uur

Derde ronde parallelsessies

15.15 - 16.30

uur 

Vierde ronde parallelsessies

16.45 - 18.00

uur 

Vijfde ronde parallelsessies

18.00 

uur

Borrel gecombineerd met dinerbuffet


Inhoud Onder Professoren

Prof.dr. A.B. (Arnold) Bakker

Aspecten van arbeids- en organisatiepsychologie

Prof.mr.dr. J.H. (Zef) Even

Beëindiging arbeidsovereenkomst op de h-grond

Prof.mr. G.J.J. (Guus) Heerma van Voss

De zieke werknemer

Prof.mr. J. (Jaap) van Slooten

Platformisering en flexibilisering van de arbeid

Prof.mr. E. (Evert) Verhulp

Actualiteiten

 

Procedure Aanmelden

1.

U kunt zich uitsluitend aanmelden door middel van het --aanmeldingsformulier--. Vergeet niet op "verzend" te klikken. Toelating geschiedt op volgorde van ontvangst van uw aanmeldingsformulier in het online inschrijfsysteem. Aanmeldingen per telefoon, e-mail of post kunnen NIET in behandeling worden genomen. Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor VAAN leden.

2.

10 april en 31 mei a.s. zijn inmiddels overtekend. U kunt alleen nog kiezen voor 30 oktober a.s. of u desgewenst op de wachtlijst laten plaatsen voor 10 april of 31 mei. Dit geeft echter geen garantie voor deelname.

3.

Indien de cursusdata zijn overtekend kunt u op volgorde van ontvangst van uw aanmelding op een wachtlijst worden geplaatst. Wanneer een plaats openvalt zullen de leden op de wachtlijst worden benaderd.

4.

Direct na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van deelname. Kort daarna ontvangt u de factuur ten bedrage van € 200,00 excl. BTW. Pas na betaling bent u verzekerd van deelname. Indien de cursus is overtekend ontvangt u daarvan ook direct bericht.


Procedure Annuleren

1. 

Het is bij verhindering niet mogelijk u te laten doorschuiven naar een volgende cursus. Wanneer u zich afmeldt voor de door u gekozen bijeenkomst kunt u desgewenst op de wachtlijst voor een volgende VAAN Onder Professoren worden geplaatst. LET OP: Bij annulering is het niet mogelijk u te laten vervangen door een kantoorgenoot. Bij annulering zullen eerst VAAN-leden van de wachtlijst worden toegelaten.

2. 

Indien u kunt deelnemen aan een volgende VAAN Onder Professoren, ontvangt u bericht van het secretariaat.

3. 

Voor deelname aan een andere VAAN Onder Professoren worden extra kosten in rekening gebracht zijnde € 100,00 exclusief BTW.

4. 

Annulering Onder Professoren 10 april 2018
Indien u na aanmelding onverhoopt verhinderd bent verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 26 maart a.s. aan het VAAN secretariaat door te geven. Indien wij niet van u vernemen gaan wij ervan uit dat u deelneemt. Kosteloze annulering is mogelijk tot 26 maart a.s. 

5. 

Annulering Onder Professoren 31 mei 2018
Indien u na aanmelding onverhoopt verhinderd bent verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 16 april a.s. aan het VAAN secretariaat door te geven. Indien wij niet van u vernemen gaan wij ervan uit dat u deelneemt. Kosteloze annulering is mogelijk tot 16 april a.s.

6. 

Annulering Onder Professoren 30 oktober 2018: Indien u na aanmelding onverhoopt verhinderd bent verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 15 september a.s. aan het VAAN secretariaat door te geven. Indien wij niet van u vernemen gaan wij ervan uit dat u deelneemt. Kosteloze annulering is mogelijk tot 15 september a.s.

PO-punten

ORDE_PO_6.jpg

Door deelname aan het volledige programma van Onder Professoren kunt u 6 PO punten behalen.

Graag tot ziens in Utrecht!

Met vriendelijke groet, 

Ellen Adank, 
Adjunct-secretaris 

 

PS. Heeft u het VAAN Lustrumcongres op 28 juni a.s. al in uw agenda genoteerd?

 

Secretariaat VAAN | Postbus 163 | 3940 AD Doorn | T. 0343-430600 | E. secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl | I. www.vaan-arbeidsrecht.nl