15 aug 2016

VAN/VAAN cursus "Vernieuwende methodes in advocatuur en mediation rondom arbeid en samenwerking"

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de studiebijeenkomst "Vernieuwende methodes in advocatuur en mediation rondom arbeid en samenwerking" die de VAN en VAAN gezamenlijk organiseren en die plaatsvindt op vrijdag 16 september a.s.

De bijeenkomst duurt van 14.00 uur tot 18.00 uur, en vindt plaats in Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8 te Driebergen. Voor nadere info zie www.antropia.nl.

Deze studiemiddag wordt geleid door Arthur Hol en Tom van ’t Hek.

Arthur Hol, partner arbeidsrecht & mediator bij De Koning Vergouwen advocaten, organisatieadviseur op het vlak van Nieuw Organiseren. Oud HR-manager bij Shell en KLM, oud-consultant Business Integration bij KPMG.

Tom van ’t Hek, voormalig hockey-international en hockeycoach, tegenwoordig sportpresentator en gastspreker/trainer, zal verschillende oplossingsmethodieken voor teamconflicten benoemen en toelichten. Methodieken die - zowel op de korte alsook op de langere termijn - van grote invloed blijken op het prestatieniveau van een team.

Het afgelopen decennium zien we een langzame, maar gestage groei in toepassing van vernieuwende methodes in advocatuur en mediation rondom arbeid en samenwerking. Vaak zijn deze methodes ‘overgewaaid’ uit de Verenigde Staten. Binnen de advocatuur en bredere rechtspraktijk hebben daar vernieuwende stromingen met mooie namen als collaborative law, Integral law, holistic law, preventive law en conscious contracting het palet aan interventies van de arbeidsrechtadvocaat en arbeidsmediator verrijkt.
Welke stromingen, methodes en interventies zijn er allemaal, buiten de traditionele arbeidsjuridische aanpak? Wat hebben ze gemeen en wat onderscheidt ze? En vooral: wat zijn de toepassingsmogelijkheden en ervaringen op het brede vlak van arbeids- en samenwerkingsvraagstukkken, elders, maar vooral in Nederland? Wat is de invloed van de WWZ op de vernieuwing van de arbeidsrechtsjuridische aanpak? Deze vragen komen aan bod in de gezamenlijke VAAN-VAN studiebijeenkomst.

Programma
13.30 uur               Registratie en ontvangst met koffie en thee
14.00-15.30 uur     Vernieuwende stromingen, methodes en interventies in het arbeidsjuridische veld
15.30-16.15 uur     Praktijkvoorbeelden / casuïstiek Nederland
16.15-17.00 uur     Teamconflicten in de praktijk
17.00-17.30 uur     Casuïstiek in het arbeidsjuridische veld - inbreng vanuit de deelnemers
17.30-18.00 uur     Vragen en Afsluiting
vanaf 18.00 uur     Borrel

Punten
Door deelname aan de gehele studiebijeenkomst kunt u 4 NOvA beroepsvaardigheidspunten en 4 NfM punten behalen.

Inschrijving
U kunt zich aanmelden via deze link naar het inschrijfformulier. Wij kunnen maximaal 120 deelnemers ontvangen. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging MET factuur. De kosten bedragen voor leden €
95,- ex btw. Indien blijkt dat u door een overschrijding van het maximum aantal deelnemers niet aan de bijeenkomst deel kunt nemen, zult u daarvan eveneens op de hoogte worden gesteld. Indien er plaats beschikbaar is kunnen ook niet-leden deelnemen. Zij betalen € 142,50 ex btw.

Graag tot ziens op 16 september a.s.!