03 sep 2015

Vergoeding kosten advocaat werknemer

Op 2 december 2013 heeft het Hof van Discipline zich uitgelaten over de (BTW aspecten van de) facturen van de werknemersadvocaat. Diverse deskundigen hebben zich vervolgens in verschillende tijdschriften e.d. hierover uitgelaten. Deze commentaren maken duidelijk dat op de factuur van de werknemersadvocaat op ondubbelzinnige wijze duidelijk moet worden vermeld aan wie de diensten zijn verleend. Het meest voor de hand ligt daarom dat de advocaat de factuur op naam stelt van de werknemer die hij/zij heeft bijgestaan. Een alternatief kan zijn dat de advocaat de nota rechtsreeks en op naam van de werkgever stuurt mits daaruit maar duidelijk blijkt dat het gaat om voor de werknemer verrichte diensten. Uitgangspunt is vervolgens dat de werkgever het bedrag (inclusief BTW) belastingvrij ten behoeve van de werknemer kan vergoeden in die zin dat over die vergoeding geen loonbelasting verschuldigd is. Volgens de gepubliceerde commentaren accepteert de fiscus dat. Inmiddels geldt de Werkkostenregeling en zal dit alleen nog zo kunnen worden geregeld wanneer de betaling binnen de ‘vrije ruimte’ valt. Is dat niet het geval dan moet de werkgever kiezen of hij zelf de eindheffing gaat betalen of dat hij de belasting inhoudt bij de werknemer. Daarover zal de werkgever vanzelfsprekend op voorhand afspraken moeten maken met de werknemer.

Dit bericht is uitsluitend ter informatie ten behoeve van de leden van VAAN op de site geplaatst maar dient vanzelfsprekend en uitdrukkelijk niet te worden beschouwd als een (fiscaal) advies.  Leden noch derden kunnen er derhalve rechten aan ontlenen.