18 feb 2016

Wet wet en zekerheid, 4e druk

Komende week ontvangen alle VAAN leden de 4e druk van de VAAN uitgave "Wet werk en zekerheid. Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving.
Dit boekje bevat de geconsolideerde wettekst van titel 7.10 BW, zoals deze vanaf 1 januari 2016 luidt. Behalve de hiervoor genoemde wetten is ook de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd hierin verwerkt. Met deze geactualiseerde tekstuitgave beschikt u over alle relevante wet- en regelgeving op het terrein van het ontslagrecht en flexibele arbeid. Houd uw brievenbus in de gaten.